Bilder fra studio

Bilder og videoer fra Studio Lille:

Bilder Pilates reformer:

IMG_6738-003
IMG_6391
IMG_6379
IMG_0616
IMG_6382
IMG_2645
IMG_5106
IMG_4972
IMG_5049
IMG_5839
IMG_3634
IMG_1865_edited1
IMG_1873
IMG_1867_edited1
IMG_1805_edited2
IMG_1585
04-Reformer

Bilder Yoga Flow og Yin Yoga: 

Hege
IMG_5249
IMG_5622-001
IMG_5202

Workshops/Events:

Fra Workshop med Amir Jaan