Bilder fra studio

Noen bilder fra Studio Lille:

Fra Workshop med Amir Jaan