Praktisk info

Slik fungerer trening i Studio Lille


For fast trening på pilates reformer gjelder følgende:


Når du melder deg på fast pilates reformertrening i Studio Lille, betyr det at vi gjør en avtale om å holde av en plass til deg på den eller de klassene vi er blitt enige om. Denne eller disse plassene holder vi da av til deg inntil du eventuelt ønsker å si den eller de fra deg. Ønsker du ikke plassen lengre sender du en e-post til post@studiolille.no og gir beskjed om det, slik at vi kan fristille plassen(e) til andre kunder som ønsker den.


I Studio Lille trener vi i faste klasser hver uke, fra tidlig i januar til og med midten av desember.

Vi går ut av ordinær timeplan i alle skoleferier (vinterferie, påskeferie, sommerferie og høstferie).  


Når du trener fast på pilates reformer i Studio Lille vil du motta en faktura på e-post hver syvende uke. Vi har funnet det hensiktsmessig å dele et års treningsavgift i fem, slik at du mottar tre fakturaer i vårsemesteret og to i høstsemesteret.

Året består dermed av fem faktureringsperioder som tilsvarer syv ukers trening. Du faktureres for 35 ukers trening gjennom et år.


I skoleferier (vinterferie, påskeferie og høstferie) går vi ut av ordinær timeplan og setter opp drop-in klasser (med forhåndspåmelding). Disse betales på Vipps samme dag som klassen går.

Sommerferien starter normalt i midten/slutten av juni i Studio Lille, gjennom sommeren settes det opp egen timeplan med drop-in klasser (med forhåndspåmelding).

Disse betales på Vipps samme dag klassen arrangeres.

Vi starter normalt høstsemesteret uken etter skolestart i august.


Om du trener fast i Studio Lille har du anledning til å bytte eller «ta igjen» tapt klasse ved sykdom.

Det forutsettes at fraværet meldes til studioet i rimelig tid, slik at vi kan tilby plassen til en annen om ønsker å ta igjen en time. Om du ser at du ikke kan komme på en time frem i tid greier vi normalt å bytte denne, slik at du kan ta denne igjen på en annen tid.

Fravær må tas igjen i løpet av samme syv-ukersperiode som fraværet har vært.

Om du verken kommer eller gir beskjed i rimelig tid på forhånd, er timen å anse som tapt.

Vi ønsker å opprettholde ordningen med at kunder kan ta igjen tapte klasser, og dermed er det viktig at vi får beskjed om fravær så tidlig som mulig, slik at andre kan få rimelig tid til å omstille seg og komme på ledig plass.


Pilates reformer introkurs:


Vi setter opp introkurs på pilates reformer, normalt hver vår og hver høst. Introkurset går over fire påfølgende onsdager/torsdager/fredager, og etter endt introkurs kan du booke deg inn på fast klasse, en eller to ganger pr. uke. Dette avtales midt i kurset. Du vil motta en e-post der det listes opp ledige klasser som du kan tegne deg på. Da går du inn i fast trening på pilates reformer.


Priser for kurs og klasser finner du på denne siden


Velkommen til Studio Lille!